เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนแวค โครงการ “Spring Sprout” สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เชียงใหม่ปลอดภัยโดยเร็ว

9 มิถุนายน 2564 – นายวีระพันธ์ ดีอ่อน (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดโครงการศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลจีน “Spring Sprout” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยมี นายอู๋ จื้อ อู่ (ซ้าย) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และ พลตรี นายแพทย์ นิวัฒน์ บุญยืน (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมแสดงความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ชาวจีนที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว