เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนแวค โครงการ “Spring Sprout” สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เชียงใหม่ปลอดภัยโดยเร็ว

9 มิถุนายน 2564 – นายวีระพันธ์ ดีอ่อน (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดโครงการศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลจีน “Spring Sprout” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยมี นายอู๋ จื้อ อู่ (ซ้าย) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และ พลตรี นายแพทย์ นิวัฒน์ บุญยืน (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมแสดงความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ชาวจีนที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 “กรุงเทพเชียงใหม่” จัดเต็มทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมร่วมมือภาครัฐปูพรมฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชาวเชียงใหม่

7 มิถุนายน 2564 – ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และ นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  นำคณะบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ยืนยันโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีความพร้อม 100% ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอป “หมอพร้อม” กลุ่มแรก โดยเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วในวันนี้

สร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อดทนและเสียสละ ร่วมกันทำงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวเชียงใหม่ถึงความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรค โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แบบ #PhysicalDistancing เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด