ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของสุขภาพผู้รับบริการ จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนที่นี่ได้รับคุณภาพอากาศที่ดี มีความปลอดภัยในทุกครั้งที่มาเยือน อ่านการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร คลิกที่นี่