9 มิถุนายน 2564นายวีระพันธ์  ดีอ่อน (กลาง)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดโครงการศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลจีน “Spring Sprout” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยมี นายอู๋ จื้อ อู่ (ซ้าย) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และ พลตรี นายแพทย์ นิวัฒน์  บุญยืน (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมแสดงความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ชาวจีนที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว ทั้งยังเป็นการยืนยันความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 โดยได้รับความไว้วางใจจากสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เป็น “ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวจีนในภาคเหนือ” โดยทั้งหมดเป็นวัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้โครงการ Spring Sprout ของรัฐบาลจีนที่ดำเนินการผ่านกระทรวงสาธารณสุขของไทยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 โดยทางโรงพยาบาลฯ ยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนที่มีการจัดสรรมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ให้กับชาวจีนที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย เริ่มให้บริการในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก