“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี พร้อมดันแคมเปญดูแลสุขภาพเชิงรุก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

                    เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดงานทำบุญครบรอบ 9 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมใจกันตักบาตรอาหารแห้งและรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1

 

“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี
“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี
“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี
“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี
“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี
“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี
“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี

 

                    และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 9 ปี ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แคมเปญสุขภาพ “9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” ขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 โดยมีกิจกรรมบูธกิจกรรมถ่ายภาพและบูธเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพระดับยีน(DNA) รวมทั้งบอร์ดขนาดใหญ่แสดง “ความปลอดภัยของหัวใจ” ที่ศูนย์หัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ ชั้น 2 เพื่อกระตุ้นให้ชาวโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และการตรวจสุขภาพหัวใจประจำปี โดยได้เชิญชวนให้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใน 2 นาที (คลิกที่นี่)

 

alt="“9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำบุญครบ 9 ปี"

 

                    กิจกรรม "9 ปี ก้าวสู่การป้องกัน" เป็นแคมเปญประจำปีที่มีการยกขบวนสินค้าและบริการทางสุขภาพเชิงป้องกันในราคาพิเศษ เกือบ 20 รายการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวเชียงใหม่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่ก่อนป่วย ไม่รอจนป่วยไข้แล้วจึงมาพบแพทย์  ให้ตรงตามสโลแกนที่ว่า “A Step Ahead from Curative to Preventive”