พร้อมดูแล ‘สุขภาพ’ ควบคู่ ‘สิ่งแวดล้อม’ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขึ้นเสาเอกเตรียมเผยโฉม “อาคารสีเขียว” แห่งใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2566 - แพทย์หญิง ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีมงคลขึ้นเสาเอกอาคารใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง


โรงพยาบาลสีเขียว 01

 

อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ แห่งที่สอง ได้รับการออกแบบตามมาตราฐานความปลอดภัยสภาพแวดล้อมและระบบระบายอากาศภายในอาคาร แบ่งออกเป็นห้องพักผู้ป่วยในจำนวน 75 ห้อง และหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (Intensive Care Unit) อีก 15 ห้อง มีกำหนดการแล้วเสร็จปลายปี 2567 พร้อมเสริมศักยภาพในการดูแลชาวเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนได้อย่างครบวงจร ทั้งเชิงป้องกัน การรักษาโรคและการฟื้นฟูจากโรค ช่วยรองรับการให้บริการของศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางระบบประสาทและสมอง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศออร์โธปิดิกส์ และศูนย์ออนโคโลยี ทั้งยังตอบโจทย์การแพทย์จีโนมิกส์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต

 

โรงพยาบาลสีเขียว (2)
โรงพยาบาลสีเขียว (3)
โรงพยาบาลสีเขียว (4)
โรงพยาบาลสีเขียว (5)

 

นายแพทย์ สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในฐานะต้นแบบ “โรงพยาบาลสีเขียว” ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างอาคารตามระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม International Organization for Standardization (ISO 14001) เช่นเดียวกับอาคารเดิมที่สร้างแล้วเสร็จในปี 2557 ที่ถือเป็น Green Building ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรอง LEED Certified ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินโครงสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เป็นโรงพยาบาลแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 

โรงพยาบาลสีเขียว (17)

 

“นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ยังมีบทบาทส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศด้วยการออกแบบที่จอดรถหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ หลังคาโซลาร์ ขนาด 535 คัน สอดคล้องกับนโยบาย BDMS Earth Healthcare ที่เน้นสร้างสมดุลในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย แล้วบูรณาการเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด ‘เติบโต สมดุล ยั่งยืน’ นั่นเอง”

 

โรงพยาบาลสีเขียว (10)

 

ภายในพิธีมงคลขึ้นเสาเอกโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อาคารสอง ได้รับเกียรติจากผู้บริหารในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ อาทิ ดร. อภิณัฏฐ์ กิตติพันธุ์ พลตรี นพ. นิวัฒน์ บุญยืน  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และพญ.อริศฎา พิชญเดชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ โปรยเหรียญและของมงคลลงหลุมเสาเอก โปรยข้าวตอกดอกไม้และเทปูน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานทุกคน