มั่นใจเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำดับ 36 ในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 58 แห่งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา (รวมประมาณ 8,400 เตียง)

ชำนาญการ

บุคลากรทางการแพทย์คือหัวใจสำคัญของเรา ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก ตลอดจนบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องภายใต้เครือข่ายทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ทำให้ทีมแพทย์ของเรามีศักยภาพในการวินิจฉัยโรค ให้การรักษา ตลอดจนสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย

คุณภาพระดับสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรด้วยคุณภาพระดับโลก จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ การรับรองมาตรฐาน JCI จากสถาบันกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และ CAMTS มาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก เป็นต้น

เอาใจใส่ด้วยหัวใจบริการอย่างไทย

ด้วยความสุภาพอ่อนโยนแบบชาวไทยล้านนา บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งมั่นมอบการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษา จนถึงวันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน ด้วยการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาพม่า จึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2014  ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง

MORE DETAILS

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2014  ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง

MORE DETAILS

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและแผนกต่าง ๆ

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ศูนย์หัวใจเชียงใหม่ ศูนย์โรคหัวใจเชียงใหม่ ให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งข้าราชการที่มีการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

โรคทางสมองถือเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแพทย์ จึงช่วยให้การป้องกันรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์ออนโคโลยี

ศูนย์ออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะให้การบริบาลรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวม

ศูนย์กระดูกและข้อ

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษา พร้อมทั้งการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์กุมารเวชกรรม

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป