ไลฟ์สไตล์ที่ ‘ดีต่อใจ’

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมการมีสุขภาพแบบองค์รวมนำไปสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนอันเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาว ตามหลักการของเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา สนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมของผู้บริโภคในยุค Next Normal

2:1:1

“ผักครึ่ง อย่างอื่นครึ่ง”

แนวคิดการกำหนดปริมาณอาหารให้เหมาะสม
โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เริ่มง่ายๆ เพียงการแบ่งจานอาหารคร่าวๆ ด้วยสายตาออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
แล้วเติม 2 ส่วนแรก (ครึ่งหนึ่งของจาน) ด้วยผักที่หลากหลาย
และ 1 ส่วน เติมข้าวหรือแป้ง ตามด้วยส่วนสุดท้ายคือเนื้อสัตว์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวด้านกุมารเวชศาสตร์โภชนาการ


ไลฟ์สไตล์ที่ “ดีต่อใจ”

เลือกปกป้องหัวใจของเรา ด้วยการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นที่การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และเลือกทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างการรับประทานแบบ 2:1:1 หรือ “ผักครึ่ง อย่างอื่นครึ่ง” ก็สามารถตอบโจทย์สุขภาพดีทั้งยังสอดคล้องกับคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก เรื่องการรับประทานผักให้ได้มากถึง 400 กรัมต่อวัน จึงสามารถลดปัญหาและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


คลิกที่นี่

สำหรับ สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา แล้ว นอกจากจะแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารอย่างสมดุล คงความหลากหลายของอาหาร โดยไม่รับประทานชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปแล้ว ยังแนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกับคนที่เรารัก ‘กินด้วยกันนั้นดีต่อใจ’  อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะเป็นมื้อค่ำร่วมกับครอบครัว เพื่อน หรือญาติพี่น้อง ก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียด เสริมความสุขภายใน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดี  เพราะบทสนทนาที่เพลิดเพลินระหว่างมื้ออาหารก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง และช่วยส่งผล”ดีต่อใจ” ได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

กินดี อยู่ดีแบบคนรุ่นใหม่

หลังจากยุคโควิด-19 คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจการดูแลสุขภาพเชิง Wellness หรือเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  ซึ่งต่างจากการแพทย์แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นในการรักษาโรค โดยเน้นที่การป้องกันร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นการดูแลให้มี Healthy Lifestyle หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องและมีความสุขอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงรักษาเป็นครั้งคราวเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

การแพทย์สำหรับคนรุ่นใหม่จึงเป็นการเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะการผนวกการดูแลสุขภาพเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการสร้างสรรค์ รวมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงที่จะมากระตุ้นการเกิดโรคต่างๆ โดยเริ่มจากการเรียนรู้และรู้จักร่างกายของตัวเราเองจากภายในสู่ภายนอก อาทิ การตรวจสุขภาพเชิงลึก โดยพบแพทย์เพื่อเลือกชุดการตรวจเฉพาะตัวบุคคลหรือที่เรียกกันว่า Personalized Medicine จาก Royal Life รวมทั้งขอรับคำแนะนำว่าเราควรดำเนินชีวิตแบบใด ควรออกกำลังกายแบบไหน ควรรับประทานอาหารชนิดใด และมีความจำเป็นต้องรับวิตามินเสริมหรือไม่ หากจำเป็นก็สามารถปรุงวิตามินขึ้นจากผลการตรวจเลือดและฮอร์โมนของแต่ละบุคคล (Customized supplement) เพื่อให้แน่ใจว่าจะวิตามินที่เสริมสร้างร่างกายได้ตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์  

แพทย์ผู้เชี่ยวด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน แขวงสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู

เติมวิตามินผิว สวยปรับสมดุลภายใน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่