กิจกรรมล้างมือ “วันล้างมือโลก” โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

นอกจากการอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟันแล้ว ยังมีอีก 1 กิจวัตรที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือ การล้างมือ

เชื่อหรือไม่คะ? ว่า "การล้างมือ" ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ถึงขั้นที่ทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ออกมากำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีให้เป็น "วันล้างมือโลก" หรือ "Global Hand Washing Day

"วันล้างมือโลก" ในปีนี้เองทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ออกมาจัดกิจกรรมมอบความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ ในเรื่องการล้างมือสะอาดและถูกสุขอนามัย พร้อมกับโชว์สุดพิเศษ! จากทีมหมอช้างและพยาบาลพยาบาวิชาชีพ ร่วมเต้นประกอบสอนท่าล้างมืออย่างถูกวิธีผ่านบทเพลง "ล้างมือบ่อยๆ" ที่นอกจากความสนุกและความน่ารักแล้ว เนื้อเพลงยังได้สอดแทรกถึงขั้นตอนการล้างมือ คลิกดูขั้นตอนล้างมือที่นี่

 

ฝากไว้ท้ายสุดนี้ควรหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ นาน 20 วินาที ก่อนหรือหลังกิจกรรมต่างๆ เช่น ก่อนกินข้าว หลังออกจากห้องน้ำ และหลังจับสิ่งของสาธารณะ เพื่อปลอดภัยจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกันด้วยนะคะ

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719