โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและคำแนะนำติชมที่ท่านสละเวลามอบให้กับเรา

และจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบริการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การรักษาพยาบาลที่คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการทุกท่าน