ประเมินภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่