โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่