เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางสมองและระบบประสาท จัดงานวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day 2023 โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Be Greater Than Stroke  ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

กิจกรรม “Spooky Stroke” จัดขึ้นในธีมเทศกาลวันฮาโลวีน (Halloween) เพื่อให้ความรู้และการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตรองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ โดยพญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณอาการเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่รู้จักกันในชื่อ BEFAST ตลอดจนแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ชาวเชียงใหม่รับรู้ถึงแนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยปรับไลฟ์สไตล์การกิน-ดื่ม ออกกำลังกาย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ไลฟ์สไตล์ที่ ‘ดีต่อใจ’

 

ด้วยความปราถนาดี

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางสมองและระบบประสาท | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719