สุขภาพดีแบบพรีเมียม Premium Check-up - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

สถิติการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ปี 2023

พบผู้มีความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
พบผู้มีความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม
พบผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน

(BMI ดัชนีมวลกาย น้ำหนักเกิน 23 kg/m2 ขึ้นไป)

พบผู้มีความเสี่ยงโรคอ้วน

(BMI ดัชนีมวลกาย โรคอ้วน 25 kg/m2 ขึ้นไป)

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ : คุณผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป

รายการตรวจคุณผู้หญิง

 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจมวลกระดูก
 • ตรวจระดับแคลเซียม
 • ตรวจระดับเกลือแร่
 • ตรวจระดับวิตามินดี
 • ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม
 • การตรวจวัดระดับไทรอยด์ฮอร์โมน
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Triiodothyronine (Free T3)
  • Thyroxine Free (Free T4)
 • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
  • Eye Examination
  • Fundus
  • Auto Refraction
  • Tonometer
 • ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน (EST)
  • ตรวจวัดความแข็งตัวของหัวใจและหลอดเลือด (ABI)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 • ตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะไขมันในหลอดเลือด
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
  • ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)
  • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)
  • ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริก)
  • ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Blood Urea Nitrogen (BUN)
  • Creatinine Plus GFR
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGPT
  • SGOT
  • Alkaline Phosphatase
  • Total Protein
  • Total and Direct Bilirubin
  • GGT (Gamma-GT)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็ง
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งรังไข่
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชไพโลไร
 • อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด
 • การหาค่าดัชนีมวลกาย
 • ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 • คูปองอาหารว่าง

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ : คุณผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไป

รายการตรวจคุณผู้ชาย

 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจมวลกระดูก
 • ตรวจระดับแคลเซียม
 • ตรวจระดับเกลือแร่
 • ตรวจระดับวิตามินดี
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
  • Testosterone
 • การตรวจวัดระดับไทรอยด์ฮอร์โมน
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Triiodothyronine (Free T3)
  • Thyroxine Free (Free T4)
 • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
  • Eye Examination
  • Fundus
  • Auto Refraction
  • Tonometer
 • ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน (EST)
  • ตรวจวัดความแข็งตัวของหัวใจและหลอดเลือด (ABI)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 • ตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะไขมันในหลอดเลือด
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
  • ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)
  • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)
  • ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริก)
  • ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Blood Urea Nitrogen (BUN)
  • Creatinine Plus GFR
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGPT
  • SGOT
  • Alkaline Phosphatase
  • Total Protein
  • Total and Direct Bilirubin
  • GGT (Gamma-GT)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็ง
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชไพโลไร
 • อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด
 • การหาค่าดัชนีมวลกาย
 • ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 • คูปองอาหารว่าง

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 4. ติดต่อรับบริการที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1
 5. ราคาไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

รับบริการได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1

โทร. 052-089-888 หรือ Call Center 1719