เกี่ยวกับเรา

 

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่แห่งแรกภายใต้การบริการด้านสุขภาพระดับมารตรฐาน BDMS แบบครบวงจรนอกพื้นที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตามนโยบายสุขภาพดีสร้างได้แบบไร้รอยต่อ มุ่งส่งเสริมสุขภาพทั้งการดูแลเชิงป้องกัน

คลิกเพื่อชมแผนที่

ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เฮาฮักสารภี 699 THB

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 3. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
 4. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
 5. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
 6. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาสารภีเท่านั้น
Wellness Check-Up Package Saraphi 590 THB

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. เติมวิตามิน Vitamin C drip 1000 mg
 3. เติมวิตามิน IV drip in NSS 100 ml
 4. รวมค่าเวชภัณฑ์
 5. รวมค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 6. รวมค่าบริการพยาบาล

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาสารภีเท่านั้น
Wellness Check-Up Package 1,900 THB

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. เติมวิตามินผิว Vitamin C drip 1000 mg
 3. เติมวิตามิน IV drip in NSS 100 ml
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 5. ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine
 6. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 8. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
 10. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด Uric acid
 11. รวมค่าเวชภัณฑ์
 12. รวมค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 13. รวมค่าบริการพยาบาล

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าสาขาสารภีเท่านั้น
Wellness Check-Up Package 3,500 THB

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 3. ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine
 4. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 5. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
 6. ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12
 7. รวมค่าเวชภัณฑ์
 8. รวมค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 9. รวมค่าบริการพยาบาล

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าสาขาสารภีเท่านั้น
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 650 THB

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ประกอบด้วย

 1. เชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์
 2. เชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ B 2 สายพันธุ์

 

สามารถรับวัคซีนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 699 THB ท่าแพ

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 3. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 4. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)
 5. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(ไขมันไม่ดี)
 6. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่

 1. สาขาท่าแพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Special Program 1,200 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 4. ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine
 5. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol ,Triglyceride HDL ,LDL
 7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric acid
 8. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :
Standard Program 1,500 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 4. ตรวจค่าการทำงานของไต BUN , Creatinine
 5. ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol , Triglyceride HDL ,LDL
 7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric acid
 8. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :
Premium Program
Female 3,700 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS , HbA1c
 4. ตรวจค่าการทำงานของไต BUN , Creatinine
 5. ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol , Triglyceride HDL ,LDL
 7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric acid
 8. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Hepatitis B Profile
 9. กรุ๊ปเลือด RH Grouping , ABO Grouping
 10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 13. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :
Premium Program
Male 4,200 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS , HbA1c
 4. ตรวจค่าการทำงานของไต BUN , Creatinine
 5. ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol ,Triglyceride HDL ,LDL
 7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric acid
 8. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Hepatitis B กรุ๊ปเลือด RH Grouping , ABO Grouping
 9. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 13. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :
Marriage Program Male 2,000 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
 4. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
 5. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Hepatitis B Profile
 6. กรุ๊ปเลือด RH Grouping , ABO Grouping
 7. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing
 8. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :
Marriage Program Female 3,200 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
 4. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
 5. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Hepatitis B Profile
 6. กรุ๊ปเลือด RH Grouping , ABO Grouping
 7. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing
 8. ตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อหัดเยอรมัน Rubella
 9. ตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส Varicella Zoster IgM
 10. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :
Unsafe Sex Program 1,400 THB

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
 4. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Hepatitis B Profile
 5. ตรวจปัสสาวะ UA

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี

 

ตรจสุขภาพเข้าทำงาน :
Health Check-up Pre-employment Program Male 350 THB

รายการตรวจ

 1. โรควัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
 2. โรคเท้าช้าง
 3. โรคที่เกิดจากสารเสพติด
 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. โรคอื่น ๆ
 6. ตรวจหาสารเสพติด

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี
ตรจสุขภาพเข้าทำงาน :
Health Check-up Pre-employment Program Female 350 THB

รายการตรวจ

 1. โรควัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
 2. โรคเท้าช้าง
 3. โรคที่เกิดจากสารเสพติด
 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. โรคอื่น ๆ
 6. ตรวจหาการตั้งครรภ์

 

หมายเหตุ :

ราคานี้สามารถใช้ได้ที่คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพเท่านั้น

 1. สาขาท่าแพ
 2. สาขาสารภี

 

บริการของเรา

 

บริการตรวจโรคทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

การออกใบรับรองแพทย์

เก็บสิ่งตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฎิบัติการ

 

ทุกเสียงของท่านมีความหมายต่อเรา

 

ติดต่อเรา

 

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพ

โทร. 052 089 714

อีเมล [email protected] 

35 4 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาสารภี

โทร. 052 089 893

[email protected] 

28/2 เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.