เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นำทีมโดย พญ.อริศฎา พิชญเดชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน "BDMS Insurance Case Management 2023" พร้อมคว้า 2 รางวัล ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ เจ้าพระยา บาย ยูเอชจี

รางวัลแรกได้รับจากผลงาน "VIP Pass Project" โดยกลุ่มประกันในประเทศ ที่สร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับบริษัทประกันสุขภาพในรูปแบบ VIP Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ พร้อมอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจจากผลงาน "Pre-authorization" ในกลุ่มประกันต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตัดสินรางวัล นำโดยคุณนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และหัวหน้าคณะทำงานประกันสุขภาพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

"BDMS Insurance Case Management 2023" เป็นงานที่ถูกจัดขึ้นโดยคณะทำงานประกันสุขภาพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ UM Physician, UM Nurse และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้วางแผนบริหารจัดการแบบองค์รวม พร้อมส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันอย่างเต็มที่

ซึ่งนอกเหนือจากการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานประกัน ยังได้รับมุมมองความรู้เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการดูแลผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกัน พร้อมส่งมอบบริการ จนถึงประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายสูงสุดต่อผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง