เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในฐานะ "ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 3" โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  (The Thai Journal of Surgery)  แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในงาน BCM Trauma Day 2023: Multidisciplinary Approach in ฺBetter Trauma Care ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ท่ามกลางความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลภาครัฐและพันธมิตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างอบอุ่น

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้อย่างคับคั่ง 

เพราะเราเชื่อมั่นว่า "ทีมสหสาขาวิชาชีพ" ควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อได้บรรลุตามเป้าหมายด้านการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล  

 

 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิ ให้ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกขั้นตอน ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ และระหว่างนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น หรือ Basic Life Support (BLS) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนถึงการฟื้นฟูจิตใจ ผ่านทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญการจากสหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ภายใต้มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล New CAMTS US & CAMTS GLOBAL Dual Medical Transport Accreditation

โทร.052 089 888 หรือ สายด่วน 1719