ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 “กรุงเทพเชียงใหม่” จัดเต็มทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมร่วมมือภาครัฐปูพรมฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชาวเชียงใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

7 มิถุนายน 2564ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และ นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  นำคณะบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เยี่ยมชมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ยืนยันโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีความพร้อม 100% ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอป “หมอพร้อม” กลุ่มแรก โดยเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วในวันนี้

ผศ. นพ. วีระชัย เปิดเผยว่า “ในฐานะหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีความยินดีและเต็มใจที่ได้แบ่งเบาการดำเนินงานของราชการในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่เราได้ระดมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมดูแลผู้มารับบริการอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น “ทีมแพทย์อาสา” จากหลากหลายสาขาวิชาที่อาสาเข้ามาร่วมดูแลสังเกตอาการแก่ผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังในระหว่างและภายหลังการฉีดวัคซีน ร่วมกับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่ต้องการการเคลื่อนย้ายหรือให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการจะได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ในระดับสากล”

“สำหรับส่วนอาคารสถานที่ เราได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับให้บริการวัคซีนหมอพร้อมเป็นการเฉพาะ แยกจากผู้มาใช้บริการอื่นๆ ในโรงพยาบาล โดยได้จัดพื้นที่บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่าง Physical Distancing  มีการดูแลรักษาความสะอาดด้วยการเข้าความสะอาดพื้นที่ทุก 1 ชั่วโมง และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนอย่างเพียงพอ นอกไปจากมาตรการการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มข้นตั้งแต่หน้าประตูทางเข้า ที่เราได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแต่เดิม ตามหลัก “Universal Precautions ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าว

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในโครงการ “หมอพร้อม” นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาคมชาวเชียงใหม่ ตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาและซิโนแวค มาให้กับโรงพยาบาลฯ ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ในรอบแรก และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โรงพยาบาลฯ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติและคืนความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้โดยเร็ว