คุณภาพอากาศที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคน

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของสุขภาพ  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนที่นี่ได้รับคุณภาพอากาศที่ดี มีความปลอดภัยในทุกครั้งที่มาเยือน

คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ คลิกที่นี่

ค่ามาตรฐาน PM 2.5 ตามกำหนดขององค์การอนามัยโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีการออกแบบ “กระบวนการสร้างแรงดันภายในอาคาร” เพื่อให้อากาศภายในโรงพยาบาลมีคุณภาพตามกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือมีค่าเฉลี่ยรายปี ของ PM2.5 ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

การวัดปริมาณและแสดงค่า PM 2.5 อย่างชัดเจน

เราให้ความสำคัญกับการวัดปริมาณและติดตามค่า PM 2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ Air Detector วัดตามแต่ละจุด เช่น ภายในห้องพักผู้ป่วย ทางเดินและโถงอาคาร ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและคลินิกต่างๆ โดยจะส่งข้อมูลมาแสดงผลที่จอบริเวณโถงล็อบบี้ ชั้น 1 เป็นรายวัน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้มีการเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคารด้วย ‘ระบบเติมอากาศให้เป็นแรงดันบวก’ หรือ ‘Positive Pressure’ เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าอาคารพร้อมทั้งติดตั้งระบบฟอกอากาศ ประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมปริมาณ PM 2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

ด้วยแผ่นกรอง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) มีประสิทธิภาพในการกรอง ดักจับฝุ่นและเชื้อโรค 99.99% ที่ 0.1-0.2 ไมครอน คลาส H14 (ตามมาตรฐาน EN1822:2009)

อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำหรับเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ ถูกจัดวาง ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

 1. ทางเข้า-ออก ด้านหน้าอาคาร
 2. ทางเข้า-ออก ด้านหลังอาคาร
 3. โถงชั้น 2 ใกล้จุดรอชำระเงินและรับยา

การสร้างแรงดันภายในอาคาร

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ ด้วยมาตรการและนวัตกรรมต่างๆ

 1. ระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลฯ ถูกออกแบบให้มีการนำอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรอง ก่อนนำมาใช้ภายในอาคาร ซึ่งมีการติดตั้งตัวกรองอากาศ 2 แบบ คือ
  • แผ่นกรองอากาศสำหรับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน)
  • แผ่นกรองอากาศสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (เล็กกว่า 2.5 ไมครอน) มีประสิทธิภาพมากกว่า 80%
 2. มีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกปี
 3. ตัวกรองอากาศได้รับการทำความสะอาดทุกเดือนตามรอบการบำรุงรักษา
 4. ติดตั้งม่านลมทุกจุดของทางเข้าอาคาร เพื่อลดการเข้าของอากาศภายนอกที่ยังไม่ผ่านการกรองให้มากที่สุด


ด้วยระบบการปรับให้แรงดันภายในและระบบบำรุงรักษาอาคารเหล่านี้ จะช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้ามาภายในอาคาร เป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จะได้รับอากาศที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องโถง คลินิกต่างๆ รวมทั้ง หออภิบาลผู้ป่วยทุกชั้น อีกด้วย

ข้อมูลทางสุขภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM 2.5