คุณภาพอากาศที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคน

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของสุขภาพ  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนที่นี่ได้รับคุณภาพอากาศที่ดี มีความปลอดภัยในทุกครั้งที่มาเยือน

คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้

ค่ามาตรฐาน PM 2.5 ตามกำหนดขององค์การอนามัยโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีการออกแบบ “กระบวนการสร้างแรงดันภายในอาคาร” เพื่อให้อากาศภายในโรงพยาบาลมีคุณภาพตามกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือมีค่าเฉลี่ยรายปี ของ PM2.5 ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

 

432108

การวัดปริมาณและแสดงค่า PM 2.5 อย่างชัดเจน

เราให้ความสำคัญกับการวัดปริมาณและติดตามค่า PM 2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ Air Detector วัดตามแต่ละจุด เช่น ภายในห้องพักผู้ป่วย ทางเดินและโถงอาคาร ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและคลินิกต่างๆ โดยจะส่งข้อมูลมาแสดงผลที่จอบริเวณโถงล็อบบี้ ชั้น 1 เป็นรายวัน

 

a man monitors PM 2.5
a man holding AQI detector
AQI in a garden

การสร้างแรงดันภายในอาคาร

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ ด้วยมาตรการและนวัตกรรมต่างๆ

1.ระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลฯ ถูกออกแบบให้มีการนำอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรอง ก่อนนำมาใช้ภายในอาคาร ซึ่งมีการติดตั้งตัวกรองอากาศ 2 แบบ คือ

- กรองหยาบ สำหรับกรองฝุ่นที่มี   ขนาดใหญ่ มากกว่า 10 ไมครอน

- กรองละเอียด สามารถกรองฝุ่นละออง ขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน มีประสิทธิภาพการกรอง อนุภาค PM 2.5 ได้ มากกว่า 80%

2.เปลี่ยนฟิลเตอร์ (Filter) กรองอากาศของระบบ Fresh Air  ปีละ 1 ครั้ง

3.ล้างฟิลเตอร์ (Filter) แอร์ในอาคาร ตามรอบการบำรุงรักษา (Maintenance) ทุกๆ เดือน

4.ติดตั้งม่านลมทุกจุดของทางเข้าอาคาร เพื่อลดการเข้าของอากาศภายนอกที่ยังไม่ผ่านการกรองให้มากที่สุด


ด้วยระบบการปรับให้แรงดันภายในและระบบบำรุงรักษาอาคารเหล่านี้ จะช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้ามาภายในอาคาร เป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จะได้รับอากาศที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องโถง คลินิกต่างๆ รวมทั้ง หออภิบาลผู้ป่วยทุกชั้น อีกด้วย

 

 

ข้อมูลทางสุขภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM 2.5