ศูนย์ออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ “ทุกเต้าเต้ากั๋น” - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์ฯ ออนโคโลยีเปิดตัวโครงการ "ทุกเต้าเต้ากั๋น"

[ ทุกเต้า เข้าถึง เท่าเทียม ]

เพิ่มโอกาสเข้าถึงการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมผู้ยากไร้ทุกพื้นที่ทั่วเชียงใหม่

 

 

ข่าวดีสำหรับสาวเชียงใหม่! เนื่องในวันมะเร็งโลก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดตัวแคมเปญ ทุกเต้าเต้ากั๋น” ให้ทุกเต้าเข้าถึงการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างเท่าเทียม ร่วมรณรงค์ World Cancer Day 2023 : Close the Care Gap กับผู้คนทั่วโลก สร้างโอกาสให้สาวเชียงใหม่ในพื้นที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบแมมโมแกรมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและออนโคโลจิสต์ได้โดยไม่คิดมูลค่า

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุมิตรา  ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ภายใต้แนวคิดแคมเปญ Close the Care Gap “ทุกเต้าเต้ากั๋น” ที่ทางศูนย์ฯ ออนโคโลยี ร่วมรณรงค์กับคนทั่วโลกมาตั้งแต่ปีที่ 2022 ผ่านมา ยิ่งทำให้เราเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และต้องการมีส่วนช่วยเหลือผู้หญิงเชียงใหม่บ้านเราที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการตรวจดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น

 

ในปี 2023 นี้ทางศูนย์ฯ ออนโคโลยี จึงทำงานร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการร่วมคัดเลือกผู้หญิงชาวไทยที่เป็นผู้ป่วยด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 50 ราย เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะคัดเลือกร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเครือข่ายในทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ส่งเอกสารยืนยันครบถ้วน สามารถทยอยนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566

 

 

จากสถิติของจังหวัดเชียงใหม่ เราพบว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะในผู้หญิงอายุ 40-50 ปีขึ้นไป และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งหากพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น ก็จะเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดและยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคมะเร็งเต้านมนี้ได้มากขึ้น

 

“ทีมสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์เต้านมและศูนย์ออนโคโลยี ถือเป็นหนึ่งส่วนเล็กๆ ที่พร้อมลงมือและพร้อมให้ความร่วมมือในการลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ที่ผ่านมาเราช่วยกันส่งผ่านความรู้ในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องผ่าน Facebook Live และ Social Media รวมทั้งบทความสาระสุขภาพในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ เชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมมือกัน เราก็จะสร้างความแตกต่างได้ จะมากหรือน้อย ก็เป็นย่างก้าวที่จะเข้าใกล้ “โลกที่ปราศจากมะเร็ง” ได้อีกก้าวหนึ่ง”

 

อย่างไรก็ตาม อาจารย์แพทย์แนะนำให้ผู้หญิงอายุ 35 ปี ควรเข้ารับการคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี แต่หากสาวๆ มีความเสี่ยงต่อโรค เช่น มีบุคคลในครอบครัว เช่น คุณแม่ คุณยาย หรือญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม หรือเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย กำลังรับประทานฮอร์โมนบางชนิด หรือมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ก็ควรให้ความสนใจหมั่นตรวจดูความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเองตั้งแต่อายุน้อย  และหากสังเกตพบลักษณะต่างๆ เหล่านี้ก็ควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะยิ่งพบความผิดปกติเร็วก็จะยิ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

ศูนย์ออนโคโลยี|ศูนย์เต้านม|โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ 1719

Line Official. @bangkokchiangmai