ลำดับรายการผู้ป่วยร่วมจ่าย
ราคา(บาท)
ระยะเวลานอน รพ.
(คืน)
สอบถามเพิ่มเติม
1การผ่าตัดบายพาส (การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ)150,0005ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052 089 776 หรือ Call Center 1719
2การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ180,0005ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052 089 776 หรือ Call Center 1719
3การฟอกไต1,000 – 1,500แผนกไตเทียม
โทร : 052 089 781 หรือ Call Center: 1719

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

  *ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่น ๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official : @BangkokChiangmai