โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง

เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนโทรศัพท์หมายเลข 02-5766833 ต่อ 35

( #ไม่สามารถจัดซื้อผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้)
2. เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ขอความกรุณาให้ #ส่วนหน่วยงานที่ได้แจ้งชื่อไปที่ราชวิทยาลัยก่อนหน้านี้กรุณาติดต่อมาที่ LINE ของโรงพยาบาล อีกครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าท่านจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางโรงพยาบาล
3. ติดต่อมาที่ LINE OA ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งจำนวนวัคซีน ช่วงเวลา และขอรับใบเสนอราคาจากทางโรงพยาบาล
Line OA: BCM HR Buddy
4. ลงนามในใบเสนอราคาและกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนต่อไป