แพ็กเกจและโปรโมชั่น - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

68 โปรโมชั่นที่มีอยู่

เรียงตามวันที่

ถึง

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ  […]

พิเศษสำหรับข้าราชการและครอบครัว รายการหัตถการที่สามารถเบิกกรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก อายุ 2 เดือน - 12 เดือน

ราคา 12,000 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง Stoke Prevention Hight Risk

ราคา 25,000 THB

แพ็กเกจคลอดและผ่าคลอด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจการทำหมันหญิงหลังคลอดปกติ

ราคา 29,000 THB

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อากาศและภูมิแพ้อาหาร (Aero and Food Allergy Skin Test)

ราคา 6,000 THB

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหาร

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหาร (Food Allergy Skin Test)

ราคา 4,300 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep กับ HPV Test ราคา 3,500 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ราคา 1,500 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

ราคา 5,090 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม Advance

ราคา 17,500 THB

แพ็กเกจคลอดและผ่าคลอด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจรายการคลอดการผ่าตัดคลอดและทำหมันหญิง 3 คืน ราคา 90,000 THB

แพ็กเกจคลอดและผ่าคลอด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจรายการคลอดด้วยการผ่าตัดคลอด 3 คืน ราคา 82,000 THB

แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับทดสอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

17,900 THB

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ Premium ANC ราคา 72,000 THB

แพ็กเกจ Eye Lid Spa Skin Rejuvenation Botox

แพ็กเกจ Eyelid Spa Skin Rejuvenation Botox มูลค่า 12,999 THB

แพ็กเกจ Eyelid Spa Skin Rejuvenation Filler มูลค่า 20,999 THB

Eyelid-Spa BCM

แพ็กเกจ Eyelid Spa Premium มูลค่า 1,500 THB

รักษาต่อมลูกหมากโตพลังงานความร้อนจากไอน้ำ โรงพบากรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม Basic

ราคา 7,500 THB

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ Smart ANC 46,000 THB

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อากาศ (Aero Allergy Skin Test)

ราคา 3,300 THB

การรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยการ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ

แพ็กเกจคลอดและผ่าคลอด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจรายการคลอดปกติ 2 คืน ราคา 53,000 THB

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวชกรรม | โร […]

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ที่คุณสามารถออกแบบโปรแกรมตรวจได้ตามสุขภาพและความต้องการของคุณ

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แม้เข้ารับการรักษาแล้ว แต่ยังคงเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน จึงควรตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

ตรวจหาเชื้อทางแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.PYLORI)

ตรวจหาเชื้อทางแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.PYLORI) ราคา 3,500 THB

242x370-px-คัดกรองมะเร็งลำไส้-2021-tha

อายุ 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เบื้องต้น

242x370-px-trigger-finger-surgery-2021-tha-eng

ปลดล็อกอาการปวดข้อนิ้ว ชามือ ผ่าตัดภายใน 1 วัน - ใช้เวลาผ่าตัดเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

242x370-px-arthroscopic-2021-tha-eng

แพ็กเกจผ่าตัดเข่า ข้อเท้า และไหล่ แบบส่องกล้อง แผลเล็ก ฟื้นตัวไว

ไวรัส HPV ภัยร้ายใกล้ตัว

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์ (2 Doses) อายุ 9-14 ปี ราคา 14,900 THB

370x242-px-ready-to-fly-2021

โปรแกรมสุขภาพดี ตรวจร่างกาย เวชศาสตร์การบิน แบบติดปีก เพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกครั้งที่ได้บิน

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก อายุ 1 เดือน - 12 เดือน

ราคา 12,000 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ราคา 2,900 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ ราคา 2,400 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

ราคา 4,100 THB

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ราคา 10,000 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Prevention Standard

ราคา 15,000 THB