ทันตกรรมฯ รับประกาศนียบัตร “คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่” “HIGH QUALITY DENTAL CLINIC CHIANG MAI” - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

BCM-New-Normal-New-Dental-Service-Model

 

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรยกย่องในฐานะ “คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่” ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง “คลินิกทันตกรรมเอกชนตามแนวทางการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ New Normal Dental Service” โดยมี ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม ทันตแพทย์คลินิกฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากการสกรีน Covid-19 อย่างเข้มข้นตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แล้ว แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้มีการปรับเพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตามแนวทางการปฎิบัติเรื่องการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ประกาศโดยทันตแพทยสภา อาทิ การจัดทิศทางการเคลื่อนของอากาศในห้องทันตกรรมด้วยการเพิ่มการหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในห้อง รวมทั้งสร้างระบบบำบัดอากาศที่ปล่อยออกอย่างปลอดภัยด้วยการใช้ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA filtration เพิ่มมาตรฐานระบบป้องกันการแพร่เชื้อในหัตถการต่างๆ  รวมทั้งยังเข้มงวดด้านการทำลายเชื้อบนพื้นผิวตามมาตรฐานโรงพยาบาลในเครือ BDMS ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย