โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ภูมิใจที่ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ BDMS GREEN HOSPITAL 2022 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ภูมิใจที่ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ BDMS GREEN HOSPITAL 2022

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ภูมิใจที่ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ BDMS GREEN HOSPITAL 2022 และจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะต้นแบบโรงพยาบาล สีเขียวในภาคเหนือ

 

 

บทความเกี่ยวข้อง