โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ประกาศงดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่