ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

แผนกอายุรกรรม (Medicine Clinic), อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (Internal Medicine)

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)Full Time
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)Full Time
เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)Full Time
อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)Full Time
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)Full Time

แผนกศัลยกรรม (Surgery Clinic)

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(Plastic Surgery)Full Time
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา(Urological Surgery)Full Time
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ(Trauma Surgery)Full Time
ประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)Full Time

แผนก หู คอ จมูก (Ear, Nose and Throat Clinic)

หู คอ จมูก (Otolaryngology)Full Time

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง (Neuro.Science Center)

ประสาทวิทยา (Neurology)Full Time

ศูนย์สุขภาพสตรี (Women’s Health Clinic)

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Obstetrics and Gynecology/Maternal and Fetal Medicine)Full Time
ศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery : MIS)Full Time

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Pediatric Center)

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ (Pediatric Gastroenterology and Hepatology)Full Time
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Pediatric Endocrinology and Metabolism)Full Time
จักษุวิทยาเด็ก (Pediatric Ophthalmology)Full Time

แผนกจิตรักษ์ (Mental Health Clinic)

นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)Full Time
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatry)Full Time

แผนกทันตกรรม (Dental Clinic)

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)Full Time
ทันตแพทย์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)Full Time

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานด้านการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เบอร์โทร 052-089-724

Email: [email protected]

สามารถ scan QR Code เพื่อแจ้งข้อมูลสำหรับให้

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่นี่ ! หรือคลิกลิงก์ ที่นี่