“ความภูมิใจ ศูนย์เวลเนสและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่” - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตรศูนย์เวลเนส และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรศูนย์เวลเนสที่ได้รับการรับรอง นำโดยแพทย์หญิงธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู ในงาน Lanna Expo 2023  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่