ขอเลื่อนการฉีดวัคซีน COVID-19 “โครงการหมอพร้อม” อย่างไม่มีกำหนด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่