ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 888

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้ออกแบบและพัฒนาความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่พร้อมให้บริการได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ (Mobile ICU) ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้ทันที ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อรักษาชีวิตและลดความเสี่ยงภาวะทุพพลภาพ

การดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ไม่ว่าจะเป็นใคร เวลาใด สถานที่ไหน หรือสถานการณ์ใด เราพร้อมเสมอเพื่อผู้ป่วย

ในทุกวันเรายังมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นทางบก หรือทางอากาศ

ที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เราสามารถให้บริการเฮลิคอปเตอร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Sky ICU ให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินเพื่อช่วยชีวิต และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย ด้วยเฮลิคอปเตอร์เครือข่ายบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยครบชุด เทียบเท่าหรือเหนือกว่าห้องไอซียูทั่วไป

นอกเหนือจากนี้ เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ อันประกอบด้วย

 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • แพทย์เวชบำบัดวิกฤต
 • ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ศัลยแพทย์ประสาท
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าและกระดูกหน้า
 • สูตินรีแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • รังสีแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ปัณฑิตา นิธิวิบูลย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. กฤษณรฐ พันธ์กุล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. วณิชยา เจริญสุข เวชศาสตร์ฉุกเฉิน