ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดคลินิก

BANGKOK CHIANG MAI TRAUMA AND EMERGENCY CENTER

เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้ออกแบบและพัฒนาความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่พร้อมให้บริการได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ฉุกเฉิน (mobile ICU) ที่มีทีมแพทย์เวชสาสตร์ฉุกเฉินเฉพาะทาง (Emergency Physician)  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยจนเชี่ยวชาญ สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้ทันที ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อรักษาชีวิตและลดความเสี่ยงภาวะทุพพลภาพ การดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

 

“ ไม่ว่าจะเป็นใคร เวลาใด สถานที่ใด หรือสถานการณ์ใด เราพร้อมเสมอเพื่อผู้ป่วย “

 

ในทุกวันเรายังมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบก หรือทางอากาศ ที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เราสามารถให้บริการเฮลิคอปเตอร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Sky ICU ให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินเพื่อช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย ด้วยเฮลิคอปเตอร์เครือข่ายบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยครบชุดเทียบเท่าหรือเหนือกว่าห้องไอซียูทั่วไป

นอกเหนือจากนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ อันประกอบด้วย

 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ศัลยแพทย์ประสาท
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าและกระดูกหน้า
 • สูติ-นรีแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • รังสีแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์

พญ. สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ปวริศา จารุวนากุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน