สุขภาพดีปี๋ใหม่เมือง 2567 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

สุขภาพดีปี๋ใหม่เมือง 2567

2,567 THB


ระยะเวลาวันนี้ – 30 เมษายน 2567

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ
 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
 9. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด
 10. ตรวจค่าการทำงานของไต
 11. ตรวจค่าการกรองไต
 12. ตรวจการทำงานของตับ
 13. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้
 14. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 15. ตรวจเอกซเรย์ปอด
 16. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 17. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 18. คูปองอาหาร

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โทร 052 089 888 หรือ Call center 1719