สุขภาพดีฉ่ำ รับปี มังกรทอง
ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 กันด้วยร่างกายที่แข็งแรง กับ 4 แพ็กเกจสุขภาพเชิงป้องกัน จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Package Healthy New Year 2024 Bangkok Hospital Chiangmai

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Healthy New Year Check-up 2024

2,024 THB

พบแพทย์ตรวจสุขภาพPhysical Examination
การหาค่าดัชนีมวลกายBody  Mass Index (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดComplete Blood Count
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดTotal Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)HDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)LDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์Triglyceride
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือดUric Acid
ตรวจค่าการกรองไตBUN
ตรวจค่าการกรองไตCreatinine Plus GFR
ตรวจการทำงานของตับSGPT
ตรวจการทำงานของตับSGOT
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์Urine Examination
ตรวจเอกซเรย์ปอดChest  X- ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจElectrocardiogram (EKG)
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Report
คูปองอาหารว่างSnack Box

ตรวจสุขภาพ Premium Check-up Program เพศชาย อายุ 55 ปี ขึ้นไป :

19,500 THB

พิเศษสำหรับท่านที่ 2  ส่วนลดเพิ่ม 20% 15,600 THB

รายการตรวจ
พบแพทย์ตรวจสุขภาพPhysical Examination
การหาค่าดัชนีมวลกายBody  Mass Index (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดComplete Blood Count
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดHBA1C
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดTotal Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)HDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)LDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์Triglyceride
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือดUric Acid
ตรวจค่าการทำงานของไตBlood Urea Nitrogen (BUN)
ตรวจค่าการกรองไตCreatinine Plus GFR
ตรวจการทำงานของตับSGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
Total Protein
Total and Direct Bilirubin
GGT (Gama-GT)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAb
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซีAnti HCV
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากProstatic Specific Antigen (PSA)
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้Carcinoembryonic (CEA)
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งตับAlpha Fetoprotein (AFP)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์Urine Examination
ตรวจอุจจาระStool Examination and Occult Blood
ตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์จักษุEyes Examination
ตรวจวัดสายตาVA Auto Refract
ตรวจวัดความดันลูกตาTonometer
ตรวจเอกซเรย์ปอดChest  X- ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจElectrocardiogram (EKG)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพานExercise Street Test (EST)
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมดUltrasound Whole Abdomen
ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดAnkle-Brachial Index (ABI)
ตรวจมวลกระดูกBone Dens Lumbar Hip
ตรวจระดับแคลเซียมCalcium
ตรวจระดับเกลือแร่Electrolyte
ตรวจระดับวิตามินดีVitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายInbody Composition
เอกซเรย์ฟันและตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์Dental X-Ray and Check-up
ตรวจฮอร์โมนThyroid Stimulating Hormone (TSH)
Triiodothyronine (Free T3)
Thyroxine Free (Free T4)
Testosterone
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Report
คูปองอาหารว่างSnack Box

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Check-up Program เพศหญิง(ไม่รวม Pap Smear & HPV) อายุ 55 ปี ขึ้นไป :

19,500 THB

พิเศษสำหรับท่านที่ 2  ส่วนลดเพิ่ม 20% 15,600 THB

รายการตรวจ
พบแพทย์ตรวจสุขภาพPhysical Examination
การหาค่าดัชนีมวลกายBody  Mass Index (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดComplete Blood Count
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดHBA1C
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดTotal Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)HDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)LDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์Triglyceride
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือดUric Acid
ตรวจค่าการทำงานของไตBlood Urea Nitrogen (BUN)
ตรวจค่าการกรองไตCreatinine Plus GFR
ตรวจการทำงานของตับSGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
Total Protein
Total and Direct Bilirubin
GGT (Gama-GT)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี| HBsAgHBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAb
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซีAnti HCV
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้Carcinoembryonic (CEA)
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งตับAlpha Fetoprotein (AFP)
ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่CA 125
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์Urine Examination
ตรวจอุจจาระStool Examination and Occult Blood
ตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์จักษุEyes Examination
ตรวจวัดสายตาVA Auto Refract
ตรวจวัดความดันลูกตาTonometer
ตรวจเอกซเรย์ปอดChest  X- ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจElectrocardiogram (EKG)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพานExercise Street Test (EST)
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมดUltrasound Whole Abdomen
ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดAnkle-Brachial Index (ABI)
ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมMammograms with Ultrasound Breast Both-Side
ตรวจมวลกระดูกBone Dens Lumbar Hip
ตรวจระดับแคลเซียมCalciam
ตรวจระดับเกลือแร่Electrolyte
ตรวจระดับวิตามินดีVitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายInbody Composition
เอกซเรย์ฟันและตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์Dental X-Ray and Check-up
ตรวจฮอร์โมนThyroid Stimulating Hormone (TSH)
Triiodothyronine (Free T3)
Thyroxine Free (Free T4)
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Report
คูปองอาหารว่างSnack Box

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Check-up Program เพศหญิง อายุ 55 ปี ขึ้นไป: 21,500 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Check-up Program เพศหญิง อายุ 55 ปี ขึ้นไป:

21,500 THB

พิเศษสำหรับท่านที่ 2  ส่วนลดเพิ่ม 20% 17,200 THB

รายการตรวจ
พบแพทย์ตรวจสุขภาพPhysical Examination
การหาค่าดัชนีมวลกายBody  Mass Index (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดComplete Blood Count
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดHBA1C
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดTotal Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)HDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)LDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์Triglyceride
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือดUric Acid
ตรวจค่าการทำงานของไตBlood Urea Nitrogen (BUN)
ตรวจค่าการกรองไตCreatinine Plus GFR
ตรวจการทำงานของตับSGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
Total Protein
Total and Direct Bilirubin
GGT (Gama-GT)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี| HBsAgHBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAb
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซีAnti HCV
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้Carcinoembryonic (CEA)
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งตับAlpha Fetoprotein (AFP)
ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่CA 125
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์Urine Examination
ตรวจอุจจาระStool Examination and Occult Blood
ตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์จักษุEyes Examination
ตรวจวัดสายตาVA Auto Refract
ตรวจวัดความดันลูกตาTonometer
ตรวจเอกซเรย์ปอดChest  X- ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจElectrocardiogram (EKG)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพานExercise Street Test (EST)
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมดUltrasound Whole Abdomen
ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดAnkle-Brachial Index (ABI)
ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมMammograms with Ultrasound Breast Both-Side
ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์OBG-GYN Examination
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกPAP Smear and Thin Prep Method (BGH)
ตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกHPV High Risk mRNA Test (APTIMA HPV)
ตรวจมวลกระดูกBone Dens Lumbar Hip
ตรวจระดับแคลเซียมCalciam
ตรวจระดับเกลือแร่Electrolyte
ตรวจระดับวิตามินดีVitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายInbody Composition
เอกซเรย์ฟันและตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์Dental X-Ray and Check-up
ตรวจฮอร์โมนThyroid Stimulating Hormone (TSH)
Triiodothyronine (Free T3)
Thyroxine Free (Free T4)
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Report
คูปองอาหารว่างSnack Box

แพ็กเกจ Eyelid Spa Premium มูลค่า 1,500 THB

รายการตรวจ
ตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์Eye Examination by Ophthalmologist
กดรีดต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาEyelid Spa with Meibomian Gland Expression
ค่าบริการพยาบาลNursing Service Charge
ค่าบริการโรงพยาบาลHospital Service Charge

หมายเหตุ

 • สำหรับคุณผู้หญิงขอความกรุณางดแต่งหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • โทรสอบถามทำนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 052 089880

แพ็กเกจ Eyelid Spa Skin Rejuvenation Botox 12,999 THB

รายการตรวจ
ตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์Eye Examination by Ophthalmologist
การรักษาภาวะตาแห้งด้วยเครื่องคลื่นแสงเฉพาะ (IPL)Eyelid Spa with Meibomian Gland Expression
การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยการมาร์คหน้าและเปลือกตาEye Masking
การลดริ้วรอยด้วย Botox สูงสุด 50 unitsBotox  50 units
ค่าบริการพยาบาลNursing Service Charge
ค่าบริการโรงพยาบาลHospital Service Charge
 • หมายเหตุ
  • สำหรับคุณผู้หญิงขอความกรุณางดแต่งหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • โทรสอบถามทำนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 052 089880

  แพ็กเกจ Eyelid Spa Skin Rejuvenation Filler 20,999 THB

  รายการตรวจ
  ตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์Eye Examination by Ophthalmologist
  การรักษาภาวะตาแห้งด้วยเครื่องคลื่นแสงเฉพาะ (IPL)Eyelid Spa with Meibomian Gland Expression
  การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยการมาร์คหน้าและเปลือกตาEye Masking
  การเพิ่ม/เติมเต็มผิวด้วยฟิลเลอร์ 1 ซีซีFiller
  ค่าบริการพยาบาลNursing Service Charge
  ค่าบริการโรงพยาบาลHospital Service Charge

  หมายเหตุ

  • สำหรับคุณผู้หญิงขอความกรุณางดแต่งหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • โทรสอบถามทำนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 052 089880

  ตรวจภูมิแพ้อากาศ (Aero Allergy Skin Test)

  3,300 THB

  สัญญาณแจ้งเตือนที่บอกว่าคุณเป็น “ภูมิแพ้อากาศ”

  เคยสงสัยไหมว่าอาการที่กำลังเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมูกไหล จาม คัดจมูก หรือผื่นแดงที่เกิดขึ้นตามร่างกาย เป็นอาการของโรคภูมิแพ้อากาศ  ซึ่งโรคภูมิแพ้อากาศ หรือ โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เกิดจากการที่เราใช้จมูกกรองฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไป  เมื่อเยื่อบุโพรงจมูกสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้จะทำให้เกิดการระคายเคือง โพรงจมูกเกิดการอักเสบ ทำให้มีอาการน้ำมูกไหล จาม และคัดจมูกตามมา 

  มีอาการอย่างไร จึงเป็นสัญญาณแจ้งเตือนที่บอกว่าคุณเป็นโรค ภูมิแพ้อากาศ
  หากคุณกำลังมีอาการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น

  • – คัดจมูก
  • – น้ำมูกไหล
  • – จาม
  • – คันจมูก
  • – เยื่อบุตาอักเสบ

  สัญญาณเตือนต่างๆ นี้ที่กำลังบอกให้คุณรู้ว่าเสี่ยงกับการเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ

   

  วันนี้ – 31 มกราคม 2567

  รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละแพ็กเกจ โปรดโทรสอบถาม 1719 หรือ line ID @BangkokChiangmai