รายการโปรแกรม

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Premium Check-up เพศหญิง 19,900 THB

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Premium Check-up เพศชาย 19,900 THB

3. แพ็กเกจเลเซอร์ ยกกระชับผิวหน้า (3 ครั้ง) 47,000 THB สอบถามเพิ่มเติม 052 089 9846

4. แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์ (3 Doses) อายุ 15 ปี ขึ้นไป 20,900 THB

5. แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์ (2 Doses) อายุ 9-14 ปี 14,900 THB

6. แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 – 15 ปี Premium Program 6,900 THB

7. แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 – 15 ปี Advanced Program 5,900 THB

8. แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี Active Program 2,400 THB

9. ควบคุมน้ำหนักดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ Weight Control Package 4,700 THB

10. ตรวจหาเชื้อทางแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.PYLORI) 3,500 THB

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official : @Bangkokchiangmai