• Female-Doctor-with-Patient-Desktop

มั่นใจเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำดับ 36 ในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 49 แห่งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา (รวมประมาณ 8,500 เตียง)

ชำนาญการ

บุคลากรทางการแพทย์คือหัวใจสำคัญของเรา ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก ตลอดจนบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องภายใต้เครือข่ายทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ทำให้ทีมแพทย์ของเรามีศักยภาพในการวินิจฉัยโรค ให้การรักษา ตลอดจนสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย

คุณภาพระดับสากล

ภายใต้การนำของ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ทั้ง 6 แห่ง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรด้วยคุณภาพระดับโลก จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ การรับรองมาตรฐาน JCI จากสถาบันกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และ CAMTS มาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก เป็นต้น

เอาใจใส่ด้วยหัวใจบริการอย่างไทย

ด้วยความสุภาพอ่อนโยนแบบชาวไทยล้านนา บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งมั่นมอบการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษา จนถึงวันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน ด้วยการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาพม่า จึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2014  ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง

MORE DETAILS

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2014  ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง

MORE DETAILS

คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ARI Clinic

บริการคัดกรองและแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือผู้มีความต้องการจะเดินทางสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่

คลินิกศัลยกรรมความงาม

ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือที่สะอาดได้มาตรฐาน ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ความงามของคุณมาพร้อมกับความปลอดภัย

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง

บริการรักษาโรคผิวหนัง ฟื้นฟูและเสริมสร้างความสวยงามของผิวอย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของตจแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษา พร้อมทั้งการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์กุมารเวชกรรม

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ นอนกรน นอนกัดฟัน นอนละเมอ หยุดหายใจขณะหลับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์รักษาลองโควิด

ศูนย์รักษาลองโควิด ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพหลังหายป่วยจากโควิด19 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้คุณกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงช่วงอายุ เพศ และอาชีพของผู้มารับบริการ

ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู

ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีบริการดูแล รักษา ป้องกัน และชะลอความเสื่อมของร่างกาย ด้วยศาสตร์แห่งการชะลอวัย เรามีทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้มารับบริการ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงอายุของคุณ

ศูนย์ออนโคโลยี

ศูนย์ออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะให้การบริบาลรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวม

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์เต้านม

ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง ถุงน้ำที่เต้านม อาการเจ็บเต้านม มีสารคัดหลั่งไหลออกมาจากหัวนม และมีก้อนที่รักแร้

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

โรคทางสมองถือเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแพทย์ จึงช่วยให้การป้องกันรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ศูนย์หัวใจเชียงใหม่ ศูนย์โรคหัวใจเชียงใหม่ ให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งข้าราชการที่มีการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

สถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน

สถานที่เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการตรวจทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพของนักบิน ลูกเรือ และผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ

แผนก หู คอ จมูก

อวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ศีรษะ และลำคอ เป็นอวัยวะที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียด โดยแพทย์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

แผนกจักษุ

ให้บริการโดยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดูแลรักษาโรคตาทุกชนิด รวมถึงการตรวจสุขภาพตาทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

แผนกจิตรักษ์

ให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาวะทางจิตทุกประเภทแก่ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกทันตกรรม

บริการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากและฟันสำหรับบุคคลทุกวัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อให้รอยยิ้มที่สดใสอยู่กับคุณตลอดไป

แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

ให้บริการดูแลและรักษาระบบทางเดินอาหารและตับด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ระบบทางเดินอาหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการด้านศัลยกรรมอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล

แผนกสูตินรีเวช

เรามีบริการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่ครบครันเละเข้าถึงกลุ่มสตรีเพศทุกวัย ด้วยการรักษาที่ดีที่สุดและการให้บริการด้วยความใส่ใจ

แผนกอายุรกรรม

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการป้องกันไขมัน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพและการให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาโดยไม่ใช้การผ่าตัด พร้อมทั้งร่วมดูแลฟื้นฟูด้วยโปรแกรมเฉพาะบุคคล โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมสหสาขาวิชาชีพ

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการฟอกเลือดแบบห้องส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร สำหรับผู้รับบริการนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งข้าราชการที่มีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน