สถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดให้บริการด้านการตรวจสุขภาพของนักบินพาณิชย์และลูกเรือ นักบินส่วนบุคคล นักบินบอลลูน นักบินเครื่องร่อน นักบินเครื่องบินเล็ก ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ และลูกเรือภาคพื้นดิน เราให้บริการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน 4 ระดับ ได้แก่ Class 1, Class 2, Class 3 และ Class 4 แพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือนโดยเฉพาะ

Aviation Medicine Health Check-up Programs

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกเรือ อายุต่ำกว่า 39 ปี

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป เพื่อให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่บิน

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกเรือ อายุ 40 ปีขึ้นไป

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 1, 2 และ 3 อายุ 50 ปีขึ้นไป

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป การวัดสายตา และตรวจกามโรค สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 4 อายุต่ำกว่า 49 ปี

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป และการทดสอบตาบอดสี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 49 ปี

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินทั่วไป และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ดูบริการ

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลติดต่อ


Tel: 052 089 817

Call Center: 1719
สถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

string(815) " SELECT a.ID, b.meta_value*1 as med_license, d.meta_value as doctor_status FROM wp_posts a INNER JOIN wp_postmeta b ON a.ID = b.post_id AND b.meta_key = '_med_license_number' INNER JOIN wp_postmeta c ON a.ID = c.post_id AND c.meta_key = '_internal_id' AND c.meta_value IN (36181833,36181807) INNER JOIN wp_postmeta d ON a.ID = d.post_id AND d.meta_key = '_doctor_staus_order' WHERE a.post_status = 'publish' AND a.post_type ='bch_doctor' GROUP BY a.ID ORDER BY doctor_status ASC, med_license ASC "

นพ. นิกูล พวงวรินทร์

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน