แพ็กเกจรายการคลอดและการผ่าตัดคลอด

แพ็กเกจรายการคลอดและการผ่าตัดคลอด ปี 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก เริ่มต้น 2,900 บาท ตั้งแต่ 5 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ เริ่มต้น 2,400 บาท ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เริ่มต้น 3,500 บาท ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด เริ่มต้น 10,900 บาท ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ห้องพักราคาพิเศษ สำหรับห้องพักแบบ พรีเมียร์

แทนความฮักตวยก๋านแบ่งเบาค่าห้องหื้อกับคุณ ขยายโปรโมชั่นค่าห้องพรีเมียร์เหลือเพียง 2,700 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย 63