การรักษาด้วยเลเซอร์ความเข้มสูง

เทคโนโลยีใหม่ในการบำบัดอาการปวดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ โดยไม่ใช้ยา

2 Steps สวยจากภายในสู่ภายนอก

ด้วยการผสานศาสตร์แห่งวิตามินบำรุงผิวพรรณ จึงเกิดเป็นความงามที่คุณสัมผัสได้
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประกันสัมคม เบิกตรงการรักษาทันตกรรม

ประกาศ “ผู้มีสิทธิประกันสัมคม” สามารถเบิกตรงการรักษา ขูด อุด ถอน ในวงเงิน 900 บาท ต่อปี กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
อย่าลืมมาใช้สิทธิกันนะคะ “ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ชีวีมีสุข “