สิทธิประกันสัมคม เบิกตรงการรักษาทันตกรรม

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ประกาศ “ผู้มีสิทธิประกันสัมคม” สามารถเบิกตรงการรักษา ขูด อุด ถอน ในวงเงิน 900 บาท ต่อปี กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
อย่าลืมมาใช้สิทธิกันนะคะ “ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ชีวีมีสุข “

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2019

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก เติบโตอย่างมั้นใจ ลูกน้อยห่างไกลโรค

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

มะเร็ง.. ต้องรับมือ การตรวจคัดกรองมะเร็งช่วยคุณได้