ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่