ตรวจสุขภาพคู่รักรับวาเลนไทน์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

รวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพรับวาเลนไทน์   [ คลิก ]


เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Check-up 2023 [คลิก]

    1. แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Premium Check-up ชาย ราคา 19,500 บาท 

    2. แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Premium Check-up หญิง ราคา 21,500 บาท 

    3. แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Premium Check-up หญิง ไม่รวม Pap Smear & HPV 

รับฟรี!แพ็กเกจตรวจสุขภาพวาเลนไทน์มูลค่า 5,496 บาท

รายการตรวจ
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจระดับไขมัน Cholesterol
ตรวจไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
ตรวจไขมัน HDL HDL
ตรวจไขมัน LDL LDL
การทำงานของตับ SGPT
การทำงานของไต Cr
กรดยูริค Uric acid
ตรวจปัสสาวะ Urine exam
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
เอ๊กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
สมุดตรวจสุขภาพ Check up report

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ 1719

Line Official. @bangkokchiangmai