โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และ ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ Call Center 1719

สาระสุขภาพ