โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง

  1. ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง Standard 15,000 บาท
  2. ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง High Risk 25,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
  4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา : วันนี้  - 30 มิถุนายน 2566

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร: 052 089 862 Call Center: 1719

เปิดบริการทุกวัน 08.00 – 16.00 น.

 

สาระสุขภาพ