ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

http://www.bangkokhospital-chiangmai.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/StrokeRisk_ScoreCard-EN.pdfประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรดหลอดเลือดสมอง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรดหลอดเลือดสมอง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ด้วยความปรารถนาดีจาก

พญ.กนกวรรณ วัชรศักดิ์ศิลป์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท

โทร 052 089 888 Call Center: 1719 

" เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 – 16.00 น. "

 

บทความที่เกี่ยวข้อง