เกมฝึกสมองเล่นง่ายๆ ได้ทุกวัน ตอนที่ 5 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

กลับมาแนะนำเกมฝึกสมอง ตอนที่ 5  พัฒนาการทำงานสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์กันค่ะ

เกมฝึกสมองเล่นง่ายๆ ได้ทุกวัน ตอนที่ 5

เกมเติมพลังสมอง

พัฒนาการทำงานของสมองเพิ่มความจำด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ใหม่ จากสิ่งที่สนใจ ไม่ว่าจะด้วยการเรียนภาษาใหม่ เล่นดนตรี ถ่ายภาพ

เกมฝึกสมองเล่นง่ายๆ ได้ทุกวัน ตอนที่ 5

เกมนั่งสมาธิ

เป็นการเพิ่มความจำเป็นสองเท่า ด้วยการทำนั่งสมาธิ วันละ 12  นาที สามารถทำได้ไม่ว่าจะก่อนนอนหรือตื่นนอนในตอนเช้า

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์,ประสาทวิทยา