ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากฟันเทียม

น.อ.นพ.สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ.กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ชญตว์ ชาญมานนท์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ.ธนยศ มูลละ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด