นพ.นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2532จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย