ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888