โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Check-up แนะนำผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)

ราคา

19,900 THB

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ : แนะนำผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

รายการตรวจคุณผู้หญิง

 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจมวลกระดูก
 • ตรวจระดับแคลเซียม
 • ตรวจระดับเกลือแร่
 • ตรวจระดับวิตามินดี
 • ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม
 • การตรวจวัดระดับไทรอยด์ฮอร์โมน
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Triiodothyronine (Free T3)
  • Thyroxine Free (Free T4)
 • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
  • Eye Examination
  • Fundus
  • Auto Refraction
  • Tonometer
 • ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน (EST)
  • ตรวจวัดความแข็งตัวของหัวใจและหลอดเลือด (ABI)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 • ตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะไขมันในหลอดเลือด
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
  • ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี)
  • ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี)
  • ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริก)
  • ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Blood Urea Nitrogen (BUN)
  • Creatinine Plus GFR
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGPT
  • SGOT
  • Alkaline Phosphatase
  • Total Protein
  • Total and Direct Bilirubin
  • GGT (Gamma-GT)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็ง
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งรังไข่
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
  • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชไพโลไร
 • อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด
 • การหาค่าดัชนีมวลกาย
 • ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 • คูปองอาหารว่าง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • งดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สามารถขอรับกล่องบรรจุ สำหรับการตรวจอุจจาระได้ล่วงหน้า (หลังการเก็บอุจจาระควรนำส่งทันที หรือเก็บรักษาไว้ในที่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส และนำส่งภายใน 4 ชั่วโมง)
 • สำหรับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) ควรงดอาหาร น้ำบุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีน ก่อนการตรวจอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • สำหรับการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) หลังจากเจาะเลือด กรุณาดื่มน้ำมาก ๆ และกลั้นปัสสาวะจนกว่ารับการตรวจเสร็จ
 • หากมีโรคประจำตัว ยาประจำตัว สมุดวัคซีน หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • สำหรับสุภาพสตรี
  • หากกำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยจะตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ควรเข้ารับการตรวจหลังจากหมดประจำเดือนหมดแล้วอย่างน้อย 7 วัน

 

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ แผนก Health Promotion Center โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ชั้น 1 โทร 052-089817 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น. หรือ โทร. 1719 ตลอด 24 ชั่วโมง**

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
 • ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นหากต้องมีการปรึกษาต่างแผนก
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับผู้ชำระเองหรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 • หากพบความผิดปกติ ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี


รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 052 089 888 หรือ Call Center 1719