ไวรัส HPV ภัยร้ายใกล้ตัว

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์ (3 Doses) อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ราคา

20,900 THB

ไวรัส HPV ป้องกันได้ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์)

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคารวมค่าแพทย์แล้ว
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

 

 

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไวรัส HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกสูตินรีเวช | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง