โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Premium Check-up เพศชาย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Premium Check-up เพศชาย

ราคา

19,900 THB

รายการตรวจ
พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
การหาค่าดัชนีมวลกาย Body  Mass Index (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBA1C
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ Triglyceride
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจค่าการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)
ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine Plus GFR
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
Total Protein
Total and Direct Bilirubin
GGT (Gama-GT)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAb
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก Prostatic Specific Antigen (PSA)
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic (CEA)
ตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
ตรวจอุจจาระ Stool Examination and Occult Blood
ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชไพโลไร (H.pylori) H. Pylori
ตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์จักษุ Eye Examination
Fundus
AV Auto Refract
Tonometer
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest  X- ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน Exercise Street Test (EST)
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle-Brachial Index (ABI)
ตรวจมวลกระดูก Bone Dens Lumbar Hip
ตรวจระดับแคลเซียม Calcium
ตรวจระดับเกลือแร่ Electrolyte
ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Inbody Composition
ตรวจฮอร์โมน Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
Triiodothyronine (Free T3)
Thyroxine Free (Free T4)
Testosterone
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
คูปองอาหารว่าง Snack Box

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Women Health:

 • Mammogram with Ultrasound Both Breasts  : 3,700 THB
 • Ultrasound Breast : 1,400 THB
 • Pap Smear, Thin Prep : 3,400 THB
 • Pap Smear, Thin Prep + HPV DNA with Genotyping : 3,500 THB
 • Ultrasound Lower, CA125 : 3,000 THB
 • Transvaginal Ultrasound : 1,500 THB
 • Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, CA125  : 4,800 THB

Men Health:

 • Ultrasound Lower, PSA, Testosterone Level : 3,500 THB
 • Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, PSA : 4,400 THB

Cancer Screening:

 • AFP, CEA, CA19-9 : 3,200 THB
 • Quadcard FOB + Transferin + Calpropectin + Lactoferin + H.pyroli : 2,500 THB

Heart Screening:

 • ABI + EST : 3,700 THB
 • ABI + Echo : 4,100 THB
 • Dental Check: Dental Examination with Dental X-Ray : 1,100 THB
 • Hearing Check: Audiogram : 500 THB
 • Eye Check: Basic Eye Screening : 2,300 THB
 • Fitness Check: Physical Fitness Test : 1,500 THB

Other:

 • Thyroid Function Test : 2,100 THB
 • Liver and Kidneys: Ultrasound Whole Abdomen + LFT : 4,500 THB
 • Ultrasound Whole Abdomen : 3,000 THB
 • Bone Density: BMD 2,700 THB

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 052 089 888 หรือ Call Center 1719