Weight Control Package ควบคุมน้ำหนักดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
weight-control-package

Weight Control Package  ควบคุมน้ำหนักดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ราคา

4,700 THB

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์เฉพาะทาง Endocrine/ Wellness / Rehabilitation)
 2. ประเมินร่างกาย (คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)) / วัดรอบเอว / วัดสัญญาณชีพ (V/S) / ตรวจร่างกาย)
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอรไรด์ (Triglyceride)
 5. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 6. ตรวจหาค่ากรองไต (Creatinine)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (AST)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 9. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 10. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (TSH)
 11. ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Inbody Composition)
 12. รับคำแนะนำจากนักกำหนดอาหาร
 13. รับคำแนะนำพยาบาลเฉพาะทาง (Nurse  educator consultation)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. รับบริการได้ที่แผนกอายุกรรม ชั้น 2
 3. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 5. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม หรือ ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู

โทร. 052-089-888 หรือ 1719

Line Official : @Bangkokchiangmai

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

สาระสุขภาพ