แพ็กเกจควบคุมน้ำหนักดูแลโดยผู้เชียวชาญ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Weight Control Package  ควบคุมน้ำหนักดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการตรวจ

 • พบแพทย์ Endocrine / Wellness / Rehabilitation
 • ประเมินร่างกาย (คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI)) / วัดรอบเอว / วัดสัญญาณชีพ (V/S) / ตรวจร่างกาย)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอรไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจหาค่ากรองไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (AST / ALT)
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (TSH)
 • ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Inbody Composition)
 • รับคำแนะนำจากนักกำหนดอาหาร และพยาบาลเฉพาะทาง

ราคา 4,700.-

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. รับบริการได้ที่แผนกอายุกรรม ชั้น 2
 3. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 5. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม หรือ ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู

โทร. 052-089-888 หรือ 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

สาระสุขภาพ