โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Wellness Comprehensive Check-up > 40 ปี (No Pap Smear & HPV) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Wellness Comprehensive Check-up > 40ปี (No Pap Smear & HPV)

36,400 THB

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
 8. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
 10. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 11. ตรวจค่าการทำงานของไต
  1. Blood Urea Nitrogen (BUN)
  2. Creatinine Plus GFR
 12. ตรวจการทำงานของตับ
  1. SGPT
  2. SGOT
  3. Alkaline Phosphatate
  4. Total Protein
  5. Total and Direct Bilirubin
  6. GGT (Gamma-GT)
 13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBSAg
 14. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAb
 15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
 16. ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic (CEA)
 17. ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP)
 18. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ CA 125
 19. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านม CA 15-3
 20. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 21. ตรวจอุจจาระ Stool Examination and Occult Blood
 22. ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในเลือด H.pylori
 23. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
  1. Eyes Examination
  2. Mydriatic Fundus Camera
  3. Mydriacyl 1% Eye-Drop (Option when necessary)
  4. VA Auto Refract
  5. Tonometer
 24. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น Initial Physical Fitness Test
 25. ตรวจเอกชเรย์ปอด Chest X-ray
 26. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 27. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน Exercise Stress Test (EST)
 28. อัลตราซาวนต์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 29. ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle-Brachial Index (ABI)
 30. ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม Mammograms with Ultrasound Breast Both-Side
 31. ตรวจมวลกระดูก
 32. Bone Dens Lumbar Hip
 33. ตรวจระดับแคลเซียม Calciam
 34. ตรวจระดับเกลือแร่ Electrolyte
 35. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ( 25-Hydroxy Vitamin D Total)
 36. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Inbody Composition
 37. ให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร Nutritionist Consultation
 38. ตรวจฮอร์โมน Royal Hormones
  1. Luteinizing Hormone (LH) (BGH)
  2. Folicle Stimulating Hormone (FSH) (BGH)
  3. Estradiol (E2) BGH
  4. Progesterone (BGH)
  5. Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  6. Triiodothyronine Free (Free T3)
  7. Thyroxine Free (Free T4)
  8. Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS)
  9. IGF1 (Insulin Like Growth Hormone Factor)
  10. IGFBP3
  11. Sex Hormone Binding Globulin
  12. Insulin
  13. Cortisol (Blood)
 39. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
 40. คูปองอาหารว่าง Snack Box

 

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Women Health:

 1. Mammogram with Ultrasound Both Breasts 3,700 THB
 2. Ultrasound Breast 3,000 THB
 3. Pap Smear, Thin Prep 1,400 THB
 4. Pap Smear, Thin Prep + HPV DNA with Genotyping 3,400 THB
 5. Ultrasound Lower, CA125 3,500 THB
 6. Transvaginal Ultrasound 1,500 THB
 7. Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, CA125 4,800 THB

Men Health:

 1. Ultrasound Lower, PSA, Testosterone Level 3,500 THB
 2. Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, PSA 4,400 THB

Cancer Screening:

 1. AFP, CEA, CA19-9 3,200 THB
 2. Quadcard FOB + Transferin + Calpropectin + Lactoferin + H.pyroli 2,500 THB

Heart Screening:

 1. ABI + EST 3,700 THB
 2. ABI + Echo 4,100 THB

Dental Check: Dental Examination with Dental X-Ray 1,100 THB

Hearing Check: Audiogram 500 THB

Eye Check: Basic Eye Screening 2,300 THB

Fitness Check: Physical Fitness Test 1,500 THB

Other:

 1. Thyroid Function Test 2,100 THB
 2. Liver and Kidneys: Ultrasound Whole Abdomen + LFT 4,500 THB
 3. Ultrasound Whole Abdomen 3,000 THB
 4. Bone Density: BMD 2,700 THB

 

Today - 31 December 2024

Terms & Conditions

 1. This package includes doctor fee.
 2. This package excludes other specialist consultation.
 3. Service is available at Health Promotion Center and BCM Wellness Center, 1st floor Bangkok Hospital Chiang Mai.
 4. This package cannot be used with other promotional discounts.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม