มะเร็งต่อมลูกหมาก… ภัยเงียบ ที่ไม่แสดงอาการ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

images

 

            มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆในผู้ชายไทย โดยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ว่า จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่พุ่ง รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีอาการปวดเมื่อปัสสาวะ หากท่านมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาที่จะเริ่มตรวจสุขภาพ หรือตรวจคัดกรองเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม มะเร็งต่อมลูกหมายถึงเป็นภัยเงียบที่ผู้ชายบางท่านอาจไม่รู้ตัว เนื่องจากในบางท่านอาจไม่แสดงอาการใดๆเลย หรือไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนในเบื้องต้น กว่าจะตรวจพบก็เป็นมากหรือลุกลามไปสู่อวัยวะสำคัญอื่นๆ ของร่างกาย

 

 

ท่านใดบ้างที่ควรตรวจ..

คุณผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี หรือท่านที่มีอาการความเสี่ยงข้างต้น เริ่มปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาตรวจสุขภาพหรือตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรตรวจคัดกรองแบบไหน ที่จะเหมาะสมกับท่านที่สุด

นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ หากท่านมีเชื้อสายชาวแอฟริกัน อเมริกัน หรือมีพ่อหรือพี่ชาย เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนอายุ 65 ปี ท่านควรเริ่มปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจตั้งแต่อายุ 45 ปี

รู้ให้ชัด..ด้วยการตรวจสุขภาพ

หากท่านตัดสินใจที่จะตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้ว ควรเจาะเลือดเพื่อดูค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Antigen) พร้อมทั้งตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Rectal Exam) ทั้งนี้ความถี่ในการตรวจจะขึ้นอยู่กับระดับ PSA ที่วัดได้ในแต่ละท่าน

 

 

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่